Call Center: 119
RU

Көп берилүүчү суроолор

Персоналдык идентификациялык номер – Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныктала турган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан Кыргыз Республикасыные жарандарына, чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга бир жолу бериле турган жана бул адамдар тарабынан алардын өмүр бою сактала турган жекече номери, күбөлөрдүн, жабыр тартуучулардын жана башка кылмыш сот өндүрүшүнүн катышуучуларынын укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамда каралган учурлардан башка учурларда берилет. Ал ID-карттын оң жактагы төмөнкү бурчунда көрсөтүлгөн 14 сандуу номер.