Call Center: 119
RU

Номерди издөө

Аймакты тандап 3 сан менен 3 тамгадан турган каалаган айкалышты териңиз

Системада жүргүзүлгөн техникалык иштер жөнүндө билдирүү!

2024-жылдын 2-январында саат 18.00дөн баштап 2024-жылдын 6-январында саат 09:00гө чейин системада техникалык иштер пландалып жатканын билдиребиз.
Бул убакта онлайн аукцион (https://nomer.srs.kg/) убактылуу жеткиликсиз болот.

Жаралган ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайбыз.
Call Center: 119.

Келечектеги аукциондор

  • 06
    KG
    666QOO
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:00 42 000
  • 08
    KG
    008NNR
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:00 22 000
  • 04
    KG
    999UUU
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:00 80 000
  • 02
    KG
    222SPB
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:00 42 000
  • 01
    KG
    001EKK
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:00 62 000
  • 07
    KG
    007MKS
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:05 32 000
  • 02
    KG
    002SSB
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:05 22 000
  • 01
    KG
    050EKX
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:05 22 000
  • 06
    KG
    003QOO
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:05 22 000
  • 08
    KG
    800NRK
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:05 32 000
  • 04
    KG
    777UWW
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:05 62 000
  • 01
    KG
    001RZO
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:10 62 000
  • 02
    KG
    002SSR
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:10 22 000
  • 01
    KG
    001EKY
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:10 62 000
  • 06
    KG
    888QQO
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:10 62 000
  • 04
    KG
    007UWW
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:10 32 000
  • 08
    KG
    008NRK
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:10 22 000
  • 03
    KG
    222FIR
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:15 42 000
  • 01
    KG
    001ELH
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:15 62 000
  • 08
    KG
    999NRN
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:15 62 000
  • 02
    KG
    666SSS
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:15 60 000
  • 04
    KG
    004UWW
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:15 22 000
  • 06
    KG
    666QQO
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:15 42 000
  • 02
    KG
    010KNB
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:20 22 000
  • 02
    KG
    111SXB
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:20 42 000
  • 06
    KG
    006QQU
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:20 22 000
  • 08
    KG
    888NRS
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:20 62 000
  • 01
    KG
    111EMI
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:20 42 000
  • 04
    KG
    004VDD
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:20 22 000
  • 08
    KG
    100SNB
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:25 32 000
  • 02
    KG
    555SXB
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:25 42 000
  • 06
    KG
    006RAA
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:25 22 000
  • 08
    KG
    111NRS
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:25 42 000
  • 01
    KG
    555EMI
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:25 42 000
  • 04
    KG
    010VDD
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:25 22 000
  • 08
    KG
    777DYX
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:30 62 000
  • 04
    KG
    333VIP
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:30 42 000
  • 01
    KG
    008EML
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:30 22 000
  • 02
    KG
    111TAI
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:30 42 000
  • 06
    KG
    001RAF
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:30 62 000
  • 08
    KG
    333NSM
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:30 42 000
  • 07
    KG
    777AIS
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:35 62 000
  • 06
    KG
    999RAF
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:35 62 000
  • 04
    KG
    400VVV
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:35 50 000
  • 01
    KG
    888EMR
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:35 62 000
  • 02
    KG
    010TEN
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:35 22 000
  • 08
    KG
    900NUR
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:35 32 000
  • 07
    KG
    555QQQ
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:40 60 000
  • 08
    KG
    005ODO
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:40 22 000
  • 06
    KG
    111RIZ
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:40 42 000
  • 01
    KG
    004EMR
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:40 22 000
  • 02
    KG
    777TGP
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:40 62 000
  • 04
    KG
    010VVV
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:40 40 000
  • 08
    KG
    888SOM
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:45 62 000
  • 04
    KG
    001VVZ
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:45 62 000
  • 06
    KG
    777RJJ
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:45 62 000
  • 08
    KG
    008OKT
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:45 22 000
  • 02
    KG
    222TGP
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:45 42 000
  • 01
    KG
    009EMR
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:45 22 000
  • 03
    KG
    111YYY
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:50 60 000
  • 06
    KG
    555ROM
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:50 42 000
  • 04
    KG
    100WEF
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:50 32 000
  • 01
    KG
    006ERA
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:50 22 000
  • 02
    KG
    002TGR
    Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
    01.03.2024 09:50 22 000