Call Center: 119
RU

Номерди издөө

Аймакты тандап 3 сан менен 3 тамгадан турган каалаган айкалышты териңиз

Системада жүргүзүлгөн техникалык иштер жөнүндө билдирүү!

2024-жылдын 2-январында саат 18.00дөн баштап 2024-жылдын 6-январында саат 09:00гө чейин системада техникалык иштер пландалып жатканын билдиребиз.
Бул убакта онлайн аукцион (https://nomer.srs.kg/) убактылуу жеткиликсиз болот.

Жаралган ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайбыз.
Call Center: 119.

Келечектеги аукциондор

 • 01
  KG
  555WVW
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 15:00 42 000
 • 01
  KG
  555WWV
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 15:05 42 000
 • 01
  KG
  007XAS
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 15:10 32 000
 • 01
  KG
  007XXI
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 15:15 32 000
 • 01
  KG
  777XZZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 15:20 62 000
 • 01
  KG
  001YBY
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 15:25 62 000
 • 01
  KG
  007YES
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 15:30 32 000
 • 01
  KG
  007YOU
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 15:35 32 000
 • 01
  KG
  111YSI
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 15:40 42 000
 • 01
  KG
  888YUS
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 15:45 62 000
 • 01
  KG
  999YUS
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 15:50 62 000
 • 01
  KG
  007ZAK
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 15:55 32 000
 • 01
  KG
  007ZAN
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 16:00 32 000
 • 01
  KG
  777ZHR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 16:05 62 000
 • 01
  KG
  001ZHS
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 16:10 62 000
 • 01
  KG
  002ZKR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 16:15 22 000
 • 01
  KG
  010ZLN
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 16:20 22 000
 • 01
  KG
  007ZNZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 16:25 32 000
 • 01
  KG
  007ZOH
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 16:30 32 000
 • 01
  KG
  555ZOR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 16:35 42 000
 • 01
  KG
  007ZVZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 16:40 32 000
 • 09
  KG
  999ADL
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 16:45 62 000
 • 09
  KG
  999ERL
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 16:50 62 000
 • 09
  KG
  777CCC
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 16:55 80 000
 • 09
  KG
  888OOO
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 17:00 80 000
 • 04
  KG
  111EZB
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 17:05 42 000
 • 01
  KG
  001SOL
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 17:10 62 000
 • 01
  KG
  010SOL
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 17:15 22 000
 • 01
  KG
  100SOL
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 17:20 32 000
 • 09
  KG
  009KOR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 17:25 22 000
 • 04
  KG
  444TMT
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 17:30 42 000
 • 04
  KG
  100JOL
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 17:35 32 000
 • 05
  KG
  555CEO
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 17:40 42 000
 • 03
  KG
  888XAM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 17:45 62 000
 • 04
  KG
  009OOI
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 17:50 22 000
 • 08
  KG
  007DAG
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  27.02.2024 17:55 32 000
 • 07
  KG
  555EEE
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 09:00 60 000
 • 01
  KG
  001KBM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 09:05 62 000
 • 07
  KG
  070MNA
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 09:10 22 000
 • 01
  KG
  777AIX
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 09:15 62 000
 • 03
  KG
  200VIP
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 09:20 32 000
 • 06
  KG
  777NZR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 09:25 62 000
 • 01
  KG
  001BTS
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 09:30 62 000
 • 06
  KG
  020WER
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 09:35 22 000
 • 06
  KG
  080ODO
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 09:40 22 000
 • 06
  KG
  080XXX
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 09:45 40 000
 • 06
  KG
  001MAP
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 09:50 62 000
 • 01
  KG
  080JAZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 09:55 22 000
 • 01
  KG
  080MAX
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 10:00 22 000
 • 03
  KG
  333XJI
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 10:05 42 000
 • 08
  KG
  008VOP
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 10:10 22 000
 • 05
  KG
  111DAS
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 10:15 42 000
 • 05
  KG
  004ABU
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 10:20 22 000
 • 08
  KG
  888SLH
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 10:25 62 000
 • 06
  KG
  006ARL
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 10:30 22 000
 • 01
  KG
  111BNB
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 10:35 42 000
 • 08
  KG
  080COM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 10:40 22 000
 • 08
  KG
  009ATA
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 10:45 22 000
 • 08
  KG
  002EKX
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 10:50 22 000
 • 08
  KG
  800SGO
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 10:55 32 000
 • 04
  KG
  004DUH
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 11:00 22 000
 • 05
  KG
  003SMT
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 11:05 22 000
 • 06
  KG
  002ZUN
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 11:10 22 000
 • 05
  KG
  500KAZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  28.02.2024 11:15 32 000