Call Center: 119
RU

Номерди издөө

Аймакты тандап 3 сан менен 3 тамгадан турган каалаган айкалышты териңиз

Системада жүргүзүлгөн техникалык иштер жөнүндө билдирүү!

2024-жылдын 2-январында саат 18.00дөн баштап 2024-жылдын 6-январында саат 09:00гө чейин системада техникалык иштер пландалып жатканын билдиребиз.
Бул убакта онлайн аукцион (https://nomer.srs.kg/) убактылуу жеткиликсиз болот.

Жаралган ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайбыз.
Call Center: 119.

Келечектеги аукциондор

 • 01
  KG
  111VNR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 09:00 42 000
 • 01
  KG
  666VVS
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 09:05 42 000
 • 01
  KG
  700VYV
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 09:10 32 000
 • 01
  KG
  001VYY
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 09:15 62 000
 • 01
  KG
  444WLZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 09:20 42 000
 • 01
  KG
  010WVW
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 09:25 22 000
 • 01
  KG
  001XAC
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 09:30 62 000
 • 01
  KG
  001XAK
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 09:35 62 000
 • 01
  KG
  001XAS
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 09:40 62 000
 • 01
  KG
  555XLE
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 09:45 42 000
 • 01
  KG
  009XMM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 09:50 22 000
 • 01
  KG
  001XOH
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 09:55 62 000
 • 01
  KG
  777XON
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 10:00 62 000
 • 01
  KG
  001XSI
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 10:05 62 000
 • 01
  KG
  003YCH
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 10:10 22 000
 • 01
  KG
  111YES
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 10:15 42 000
 • 01
  KG
  005YSF
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 10:20 22 000
 • 01
  KG
  111YZB
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 10:25 42 000
 • 01
  KG
  004ZBZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 10:30 22 000
 • 01
  KG
  111ZET
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 10:35 42 000
 • 01
  KG
  001ZLN
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 10:40 62 000
 • 01
  KG
  020ZOZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 10:45 22 000
 • 01
  KG
  007ZQQ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 10:50 32 000
 • 01
  KG
  777ZUL
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 10:55 62 000
 • 01
  KG
  777ZZJ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:00 62 000
 • 01
  KG
  888MAT
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:05 62 000
 • 01
  KG
  222JAA
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:10 42 000
 • 01
  KG
  999LEO
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:15 62 000
 • 01
  KG
  777BII
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:20 62 000
 • 02
  KG
  080ODO
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:25 22 000
 • 02
  KG
  020KGG
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:30 22 000
 • 02
  KG
  080XXX
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:35 40 000
 • 06
  KG
  100YUZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:40 32 000
 • 04
  KG
  002SJB
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:45 22 000
 • 01
  KG
  001KDK
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:50 62 000
 • 01
  KG
  777BMJ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:55 62 000
 • 04
  KG
  002XXX
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:00 40 000
 • 01
  KG
  999DEN
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:05 62 000
 • 07
  KG
  888BOB
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:10 62 000
 • 07
  KG
  888XAM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:15 62 000
 • 07
  KG
  999XAM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:20 62 000
 • 07
  KG
  888MMM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:25 80 000
 • 07
  KG
  888NNN
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:30 80 000
 • 07
  KG
  888VVV
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:35 80 000
 • 07
  KG
  888CCC
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:40 80 000
 • 07
  KG
  888LLL
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:45 80 000
 • 07
  KG
  888KKK
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:50 80 000
 • 07
  KG
  888JJJ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:55 80 000
 • 07
  KG
  888HHH
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:00 80 000
 • 07
  KG
  888FFF
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:05 80 000
 • 07
  KG
  888DDD
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:10 80 000
 • 07
  KG
  888PPP
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:15 80 000
 • 07
  KG
  888UUU
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:20 80 000
 • 07
  KG
  888YYY
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:25 80 000
 • 07
  KG
  888EEE
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:30 80 000
 • 07
  KG
  888WWW
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:35 80 000
 • 01
  KG
  666NRS
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:40 42 000
 • 05
  KG
  005TMR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:45 22 000
 • 03
  KG
  003OOJ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:50 22 000
 • 01
  KG
  050OGO
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:55 22 000
 • 04
  KG
  777SAM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:00 62 000
 • 01
  KG
  001ASZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:05 62 000
 • 03
  KG
  003ZOR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:10 22 000
 • 01
  KG
  777WWV
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:15 62 000