Call Center: 119
RU
Артка кайтуу

Автотранспорт каражаттарына мамлекеттик органдардын же мамлекеттер аралык бирикмелердин аббревиатурасын, уят, цензуралык эмес жана эки башка мааниде болгон, интеллектуалдык менчик объекти болуп саналган товар белгилеринин же фирмалык аталыштардын аббревиатураларын белгилөөчү тамгалардын өзгөчө айкалышындагы мамлекеттик каттоо номер белгилерин берүүгө бөгөт коюу максаттарында

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 28-августундагы № 453 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн автотранспорт каражаттарына сандардын өзгөчө айкалышы менен мамлекеттик каттоо номер белгилерин сатуу маселелери боюнча айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунун ченемдерин аткаруу үчүн, автотранспорт каражаттарына мамлекеттик органдардын же мамлекеттер аралык бирикмелердин аббревиатурасын, уят, цензуралык эмес жана эки башка мааниде болгон, интеллектуалдык менчик объекти болуп саналган товар белгилеринин же фирмалык аталыштардын аббревиатураларын белгилөөчү тамгалардын өзгөчө айкалышындагы мамлекеттик каттоо номер белгилерин берүүгө бөгөт коюу максаттарында, «Инфоком» МИнин 2020-жылдын 16-ноябрындагы № 224/п буйругу менен жеке адамдарга берүүгө жол берилбей турган тамгалардын өзгөчө комбинацияларынын болжолдуу тизмеги түзүлгөн жана бекитилген.

Тиби Аббревиатурасы
1 Мамлекеттик орган MVD, MBD
2 Мамлекеттик орган AKS, AKC
3 Мамлекеттер аралык бирикмелер OON, OOH
4 Цензуралык эмес мааниге ээ болгон тамгалардын комбинациялары