Call Center: 119
RU
КүнүБуйрук
145/п 05.08.2022Автоунаа каражаттары үчүн сандардын жана/же тамгалардын өзгөчө айкалышы менен мамлекеттик каттоо белгилеринин күбөлүктөрүн сатууга бөгөт коюу боюнча айрым чаралар жөнүндө
52/п 13.04.2021О некоторых вопросах, связанных с реализацией сертификатов на государственные регистрационные номерные знаки с особенной комбинацией цифр и/или букв для автотранспортных средств
423 28.08.2020Автотранспорт каражаттарына мамлекеттик органдардын же мамлекеттер аралык бирикмелердин аббревиатурасын, уят, цензуралык эмес жана эки башка мааниде болгон, интеллектуалдык менчик объекти болуп саналган товар белгилеринин же фирмалык аталыштардын аббревиатураларын белгилөөчү тамгалардын өзгөчө айкалышындагы мамлекеттик каттоо номер белгилерин берүүгө бөгөт коюу максаттарында
43/п 28.03.2019Порталдагы транспорт каражаттарына карата сандардын өзгөчө комбинациясы менен болгон номер белгилерин көп ирет брондоону болтурбоо чаралары жөнүндө.