Call Center: 119
RU

Номерди издөө

Аймакты тандап 3 сан менен 3 тамгадан турган каалаган айкалышты териңиз

Системада жүргүзүлгөн техникалык иштер жөнүндө билдирүү!

2024-жылдын 2-январында саат 18.00дөн баштап 2024-жылдын 6-январында саат 09:00гө чейин системада техникалык иштер пландалып жатканын билдиребиз.
Бул убакта онлайн аукцион (https://nomer.srs.kg/) убактылуу жеткиликсиз болот.

Жаралган ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайбыз.
Call Center: 119.

Келечектеги аукциондор

 • 01
  KG
  777BMJ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 11:55 62 000
 • 04
  KG
  002XXX
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:00 40 000
 • 01
  KG
  999DEN
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:05 62 000
 • 07
  KG
  888BOB
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:10 62 000
 • 07
  KG
  888XAM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:15 62 000
 • 07
  KG
  999XAM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:20 62 000
 • 07
  KG
  888MMM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:25 80 000
 • 07
  KG
  888NNN
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:30 80 000
 • 07
  KG
  888VVV
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:35 80 000
 • 07
  KG
  888CCC
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:40 80 000
 • 07
  KG
  888LLL
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:45 80 000
 • 07
  KG
  888KKK
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:50 80 000
 • 07
  KG
  888JJJ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 12:55 80 000
 • 07
  KG
  888HHH
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:00 80 000
 • 07
  KG
  888FFF
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:05 80 000
 • 07
  KG
  888DDD
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:10 80 000
 • 07
  KG
  888PPP
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:15 80 000
 • 07
  KG
  888UUU
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:20 80 000
 • 07
  KG
  888YYY
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:25 80 000
 • 07
  KG
  888EEE
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:30 80 000
 • 07
  KG
  888WWW
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:35 80 000
 • 01
  KG
  666NRS
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:40 42 000
 • 05
  KG
  005TMR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:45 22 000
 • 03
  KG
  003OOJ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:50 22 000
 • 01
  KG
  050OGO
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 13:55 22 000
 • 04
  KG
  777SAM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:00 62 000
 • 01
  KG
  001ASZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:05 62 000
 • 03
  KG
  003ZOR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:10 22 000
 • 01
  KG
  777WWV
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:15 62 000
 • 02
  KG
  777ALA
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:20 62 000
 • 01
  KG
  001INN
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:25 62 000
 • 04
  KG
  002AIR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:30 22 000
 • 06
  KG
  500OOT
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:35 32 000
 • 03
  KG
  100OOZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:40 32 000
 • 09
  KG
  999KMO
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:45 62 000
 • 08
  KG
  777EKU
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:50 62 000
 • 01
  KG
  888DID
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 14:55 62 000
 • 01
  KG
  999BRO
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 15:00 62 000
 • 02
  KG
  999ALA
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 15:05 62 000
 • 09
  KG
  009BOR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 15:10 22 000
 • 02
  KG
  888CCC
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 15:15 80 000
 • 04
  KG
  002IOO
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 15:20 22 000
 • 01
  KG
  010XEN
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 15:25 22 000
 • 09
  KG
  900TRD
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 15:30 32 000
 • 06
  KG
  007PAA
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 15:35 32 000
 • 01
  KG
  010JOM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 15:40 22 000
 • 01
  KG
  004JOM
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 15:45 22 000
 • 01
  KG
  999ART
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 15:50 62 000
 • 02
  KG
  002AMR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 15:55 22 000
 • 01
  KG
  001IBI
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 16:00 62 000
 • 02
  KG
  002SHV
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 16:05 22 000
 • 06
  KG
  111AXX
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 16:10 42 000
 • 01
  KG
  888NBF
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 16:15 62 000
 • 01
  KG
  010SNJ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 16:20 22 000
 • 09
  KG
  999MIK
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 16:25 62 000
 • 03
  KG
  500DON
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 16:30 32 000
 • 09
  KG
  999MER
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 16:35 62 000
 • 04
  KG
  444BNN
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 16:40 42 000
 • 08
  KG
  800SUL
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 16:45 32 000
 • 09
  KG
  999JEZ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 16:50 62 000
 • 08
  KG
  444BTR
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 16:55 42 000
 • 01
  KG
  070QLQ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 17:00 22 000
 • 01
  KG
  010QTQ
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 17:05 22 000
 • 02
  KG
  002APT
  Аукцион башталган күнү Баштапкы баа
  24.04.2024 17:10 22 000