Call Center: 119
RU

Эскертүү:

  1. Бирдей тамгалардын өзгөчө айкалышына (мындан ары – БТӨА) тамгалардын төмөнкүлөр сыяктуу айкалышуулары киргизилет: AAA, ВВВ, DDD, XXX, RRR ж.б.у.с.
  2. Ар түрдүү тамгалардын өзгөчө айкалышына (мындан ары – АТӨА) тамгалардын төмөнкүлөр сыяктуу айкалышуулары киргизилет: NEO, ММА, ROK ж.б.у.с.

Жол берилбейт:

  1. Мамлекеттик органдардын же мамлекеттер аралык бирикмелердин аббревиатурасын белгилөөчү тамгалардын айкалышуусун көрсөтүүгө;
  2. Уят, цензуралык эмес же эки башкача мааниде болуучу тамгалардын айкалышуусун көрсөтүүгө.
Аукциондук номерлер Баштапкы баа
СӨА
Баштапкы баа
СӨА + БТӨА
Баштапкы баа
СӨА + АТӨА
001, 777, 888, 999 50 000 80 000 62 000
111, 222, 333, 444, 555, 666 30 000 60 000 42 000
007, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 20 000 50 000 32 000
002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 460, 470, 570 10 000 40 000 22 000


Аукционсуз номерлер Баасы
СӨА
Баасы
СӨА + БТӨА
Баасы
СӨА + АТӨА
015, 055, 077, 088, 101, 110, 202, 211, 221, 250, 330, 350, 505, 550, 707, 740, 750, 770, 808, 880, 909, 990 4 500 34 500 16 500
011, 012, 013, 022, 033, 044, 066, 099, 102, 103, 220, 303, 312, 404, 440, 606, 660 3 000 33 000 15 000
121, 123, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 414, 424, 434, 450, 454, 464, 474, 484, 494, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 1 500 31 500 13 500